Κλείστε Online ραντεβού


Dr. Νίκος Παρασκευάς

Επιστημονικές εργασίες

Δρ. Νίκος Παρασκευάς Αγγειοχειρουργός

Επικοινωνήστε μαζί μας

Πληροφορίες


+30 210 6838014


Κλείστε Online ραντεβού

Surgical resection of venous malformations of the forearm.
LAURIAN C, BISDORFF A, MASSONI C, CERCEAU P, PARASKEVAS N.
J Hand Sur Eur Vol. 2022 mar 16.

Vascular Procedures prior of Radical Resection of Retroperitoneal Sarcoma.
VOROS D, SARRIS G, ANASTASOPOULOS G, PAPADOPOULOS G, PARASKEVAS N, BROUNTZOS E.
Clinical Surgery Journal, December 2020 vol 3 Iss S3.

Surgical treatment of vulvar venous malformations without preoperative sclerotherapy: outecomes of 18 patients.
LAURIAN C, BISDORFF A, TONI F, MASSONI C, CERCEAU P, PARASKEVAS N.
J Gynecol Obstet Hum Reprod. 2020 Nov 23:102007.

Intramuscular Venous Malformations of the Calf: Surgical Treatment Outcomes of 57 Patients.
LAURIAN C, CERCEAU P, PARASKEVAS N, MASSONI C, MARTEAU V, WASSEF M,
HOUDART E, BISDORFF A. Interdisciplinary Study Group for Vascular Malformations, Lariboisiere and Saint-Joseph Hospitals.
Phlebology 2020, May 6 DOI: 10.1177/0268355520920811

Traitement chirurgical des malformations vasculaires des membres.
LAURIAN C, BISDORFF A, CERCEAU P, PARASKEVAS N, MASSONI C, MARTEAU V.
Encyclopédie médico-chirurgicale de Chirurgie Vasculaire. (ELSEVIER-MASSON, 2019).

Surgical Treatment of Venous Malformations of the Knee: Treatment Outcomes for 35 Patients. 
LAURIAN C, MASSONI C, WASSEF M, HOUDARD E, TONI F, MARTEAU V, PARASKEVAS N, LENCK S, BISDORFF A, Interdisciplinary Study Group for Vascular Malformations.
J Pediatr Orthop. 2018 Apr 17.

Spontaneous and isolated dissection of the superior mesenteric artery: proposal of a management algorithm.
ROUSSEL A, PELLENC Q, CERCEAU P, TRESSON P, HOUBBALAH R, FRANCIS F, PARASKEVAS N, LESECHE G, CORCOS O, PASI N, CASTIER Y.
Ann Vasc Surg. 2015 Jan 13.

Bleeding complications and arteriovenous abdominal malformation.
FILLET P, PARASKEVAS N, LAURIAN C.
Sang, Thrombose, Vaisseaux, 2014 Novembre; 26(6).

Focal atherosclerotic abdominal aortic stenosis 
MASMOUDI H, MORDANT P, FRANCIS F, KARSENTI A, PARASKEVAS N, CERCEAU P, DUPREY A, LESECHE G, CASTIER Y
J Mal Vasc. 2011 Jun;36(3):196-9.

Cryopreserved Arterial Allograft Reconstruction for Infected Peripheral Bypass. 
CASTIER Y, PARASKEVAS N, MAURY JM, KARSENTI A, CERCEAU O, LEGENDRE AF, DUPREY A, CERCEAU P, FRANCIS F,LESECHE G.
Ann Vasc Surg. 2010 Jul 2.

Management of invalidating primary hyperhidrosis.
MORDANT P, CASTIER Y, MAURY JM, KARSENTI A, PARASKEVAS N, CERCEAU P, FRANCIS F, LESECHE G.
Sang Thrombose Vaisseaux 2010 Juin/Août; volume 22(6): 302-10. Mini-Revue.

Totally videoendoscopic descending thoracic aorta to femoral artery bypass. 
FUKUI S, PARASKEVAS N, SOURY P, GIGOU F.
J Vasc Surg 2010 Jun; 51(6): 1560-3.

Acute Debranching and Stent Grafting for a Ruptured Penetrating Ulcer of the Aortic Arch. 
ALSAC JM, COSCAS R, PARASKEVAS N, FRANCIS F, CASTIER Y, LESECHE G.
Ann Vasc Surg. 2009 Jun 23.

Popliteal Vein Aneurysm. 
PARASKEVAS N, HOUBALLAH R, LAISSY JP, DUPRE A, LESECHE G, CASTIER Y.
J Radiol. 2009 Apr; 90(4): 513-4.

A rare case of leiomyosarcoma arising from a femoral vein tributary: a case report. 
PARASKEVAS N, CASTIER Y, DAUGE MC, ALSAC JM, FRANCIS F, EL BATTI S, LESECHE G.
Vasc Med. 2009 May; 14(2): 149-51.

Superficial Femoral Artery Autograft Reconstruction for Complicated Popliteal Artery Entrapment Syndrome.PARASKEVAS N, CASTIER Y, FUKUI S, ALSAC JM, SOURY P, LAURIAN C, LESECHE G.
Vasc Endovascular Surg. 2008 Nov 24.

Impact of the introduction of endovascular aneurysm repair in high-risk patients on our practice of elective treatment of infrarenal abdominal aortic aneurysms. 
ALSAC JM, HOUBBALLAH R, FRANCIS F, PARASKEVAS N, COPPIN T, CERCEAU O, CASTIER Y, LESECHE G.
Ann Vasc Surg. 2008 Nov; 22(6): 829-33.

Superficial femoral artery autograft reconstruction in the treatment of popliteal artery aneurysm: long term outcome
PARASKEVAS N, CASTIER Y, FUKUI S, SOURY P, THABUT G, LESECHE G, LAURIAN C.
J Vasc Surg 2008; 48: 311-6.

Endovascular treatment of aneurysmal deterioration in peripheral arterial allografts
CASTIER Y, ALSAC JM, PARASKEVAS N, FRANCIS F, COPPIN T, CERCEAU O, LESECHE G.
J Endovasc Ther. 2007 Aug; 14(4): 605-8.

Bilateral dissection of external iliac artery.
FUKUI S, CHELBI E, PARASKEVAS N, SOYRY P, GIGOU F, PETIT MD, LAURIAN C.
Ann Vasc Surg. 2007 May; 21(3): 373-5.

A complete traumatic tracheal rupture.
GEFFROY A, LASOCKI S, PARASKEVAS N, CASTIER Y.
Eur J Cardiothorac Surg. 2007 May; 31(5): 938.

« Pole Test » measurements in critical leg ischaemia. 
PARASKEVAS N, MALIKOV M, MOLLO M, BRANCHEREAU P, AYARI R, HUT F, BRANCHEREAU A.
Eur J Vasc Endovasc Surg, 2006 Mar;31(3): 253-7.

Late occlusion of the subclavian artery proximal to mammary bypass. 
FUKUI S, CHELBI E, PARASKEVAS N, FICHELLE JM, SOURY P, GIGOU F, PETIT M-D, LAURIAN C.
Arch Mal Coeur Vaiss. 2005 Sep ;98(9):927-30.

Dissection chronique de l’aorte thoracoabdomimale.
PARASKEVAS N, NAKAD J, LAURIAN C.
Sang, Thrombose, Vaisseaux, 2005 Février; 17(2).

Anévrismes artériels des membres inférieurs.
LAURIAN C, PARASKEVAS N, ELLEUCH N.
Encyclopédie médico-chirurgicale d’Angéiologie. (ELSEVIER-MASSON, 2004).

Dissection des artères viscérales asymptomatique.
PARASKEVAS N, MARTEAU V, LAURIAN C.
Sang, Thrombose, Vaisseaux, 2004 Octobre; 16(8).

Cystic formation compressing the femoral vein : synovial hip joint or adventitial cyst.
FUKUI S, PARASKEVAS N, LAFAURIE C, SOURY P, GIGOU F, PETIT M-D, LAURIAN C.
European Journal of Vascular and Endovascular Surgery; Extra 2004 July, 8; 1-4.

Anévrysme sur le versant veineux d’une FAV du membre supérieur.
PARASKEVAS N, CHELBI E, FUKUI S, LAURIAN C.
Sang, Thrombose, Vaisseaux, 2004 Juin; 16(6).

Tumeur inhabituelle de la veine cave inférieure.
SOURY P, PARASKEVAS N, CERCEAU P.
Sang, Thrombose, Vaisseaux, 2003 Juin; 15: 340-1.

Chirurgie aortique par voie laparoscopique.
FUKUI S, PARASKEVAS N, GIGOU F, SOURY P, PETIT M-D, LAURIAN C.
Sang Thrombose Vaisseaux, n°3, vol 15, Mars 2003.

Rupture de plaque athéroscléreuse de l’aorte thoracique descendante.
PARASKEVAS N, MOCHIRI F, LAURIAN C.
Sang, Thrombose, Vaisseaux, 2003 Février; 15: 116-7.

Restauration de la perméabilité veineuse dans les obstructions chroniques de la veine sous-clavière.
LAURIAN C, PARASKEVAS N, FUKUI S, SOURY P, GIGOU F, PETIT M-D.
Journal de Maladies Vasculaires, n°1, vol 28, 43-7, Février 2003.

Totally videoendoscopic descending thoracic aorta to femoral artery bypass. 
FUKUI S, PARASKEVAS N, SOURY P, GIGOU F, PETIT M-D, LAURIAN C.
J Vasc Surg 2003; 37: 191-3.

Extraanatomical revascularization of the artery of Adamkiewicz: anatomical study. 
MALIKOV S, ROSSET E, PARASKEVAS N, MAGNAN P-E, POIRIER M, BARTOLI J-M, CHAMPSAUR P, RIBAL J-P, GLANDDIER G, BRANCHEREAU A.
Ann Vasc Surg, 2002 Dec; 16(6): 723-9.

Artériographie médullaire dans les dissections aortiques chroniques de type B. Actualités de chirurgie vasculaire. Chirurgie des dissections aortiques.
FUKUI S, FABRE D, PARASKEVAS N, CHIRAS J, KIEFFER E.
Editions AERCV Novembre 2002.

Tumeur glomique sous unguéale.
PARASKEVAS N, PERNES JM.
Sang, Thrombose, Vaisseaux, 2002 Octobre; 14: 501-2.

Primary mechanical stapled anastomosis in surgery for colorectal emergencies. 
CHELALA E, PARASKEVAS N, CHAIDI N, POORTMANS M, ANDRE R, ALLE J-L.
Acta Chir Belg, 2001 Feb ; 102 (1): 30 – 2.

Juxtarenal aneurysm. Comparative study with infrarenal abdominal aortic aneurysm and proposition of a new classification.
AYARI R, PARASKEVAS N, ROSSET E, EDE B, BRANCHEREAU A.
Eur J Vasc Endovasc Surg, 2001 ; 22 :169-174.


nikosparaskevas-logo-white

Αγγειακή και Ενδαγγειακή Χειρουργική
Διευθυντής Β' Αγγειοχειρουργικής Κλινικής "ΥΓΕΙΑ"

Αθήνα

ygeia_noso

Διευθυντής Β' Αγγειοχειρουργικής Κλινικής Νοσοκομείου "ΥΓΕΙΑ"

Παρίσι

Groupe-Hospitalier

Groupe Hospitalier Universitaire Bichat-Claude Bernard