Κλείστε Online ραντεβού

Τελευταία Ενημέρωση: Μάιος 2018

Α. Εισαγωγή

Το Ιατρείο του Αγγειοχειρουργού – Αγγειολόγου Δρ.Νίκου Παρασκευά (εφεξής Το Ιατρείο), παρέχει υπηρεσίες υγείας, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψιν την προστασία της ιδιωτικότητας των ασθενών, των συνοδών αυτών και των χρηστών του ιστότοπου www.nikosparaskevas.gr.  Υπο το πρίσμα αυτό, τηρούμε με προσήλωση την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής Η Πολιτική) η οποία αφενός εξασφαλίζει το βέλτιστο επίπεδο των προσφερόμενων υπηρεσιών, αφετέρου ερείδεται στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται, επεξεργάζονται και διατηρούνται, για προκαθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς, για τους απολύτως απαραίτητους και νόμιμους χρόνους, τυγχάνουν δε σύννομης και θεμιτής επεξεργασίας με νόμιμο, δίκαιο και διαφανή τρόπο, βάσει του ισχύοντος νομικού πλαισίου και με μέθοδο που διέπεται από ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα.Τα δεδομένα που διαχειριζόμαστε είναι πάντοτε κατάλληλα, συναφή, ακριβή και όχι περισσότερα από αυτά που απαιτούνται για τον αποκλειστικό σκοπό παροχής υπηρεσιών υγείας.

Β.Επωνυμία Προσωπικής Επιχείρησης Ιατρείου και Στοιχεία Επαφής Υπευθύνου σύμφωνα με τη Νομοθεσία GDPR:

Νίκολαος Παρασκευάς
ΑΦΜ: 147939554
ΔΟΥ: Αμαρουσίου
Δ/νση: Ολύμπου 17 Μαρούσι

Τηλέφωνο: 210 6837067

Γ.Νομικό πλαίσιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Εφαρμόζουμε με την παρούσα Πολιτική μας, άπαντα τα οριζόμενα στον υπ’αρ.2016/697 Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα  και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, καθώς και κάθε Νόμο ή Κανονισμό που εν συνεχεία εξεδόθη, καθώς και τον ισχύοντα εθνικό Νόμο αναφορικά με τα Προσωπικά Δεδομένα , σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στις διατάξεις του  «Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας» (Ν.3418/2005).

Δ.Σκοπός Επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων

Το Ιατρείο συλλέγει, επεξεργάζεται και διατηρεί  τα προσωπικά σας δεδομένα κατ’ αποκλειστικότητα  με  γενικότερο σκοπό την παροχής υπηρεσιών υγείας αλλά και ειδικότερα:

 • Για την κατάρτιση ιατρικού αρχείου/ιστορικού ασθενούς που περιλαμβάνει ιατρικές εξετάσεις και ιατρικές πράξεις που είτε καταρτίζονται από τον ιατρό, είτε τις προσκομίζετε οι ίδιοι, είτε άλλο φυσικό πρόσωπο, συνοδός ή ιατρός στους οποίους έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας.
 • Για την ιατρική διάγνωση και ενδεχομένως την παραπομπή σε χειρουργείο.
 • Για να λάβει χώρα  χρήση της πρόσβασης που παρέχεται από το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης του ΗΔΙΚΑ, προκειμένου να αντληθούν πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό πάσης φύσεως συνταγογραφημένων φαρμάκων και εξετάσεων.
 • Για την ενημέρωσή σας σχετικά με ιατρικά θέματα, για υπενθύμιση ραντεβου, αλλά και για τα νέα/δραστηριότητες του Ιατρείου (π.χ.αλλαγές έδρας, επικοινωνίας, συνεργαζόμενων με τον ιατρό Νοσοκομείων).
 • Για φορολογικούς, νομικούς, λογιστικούς σκοπούς που συνδέονται με την παροχή υπηρεσιών υγείας.

Ε.Τρόπος συλλογής των Προσωπικών σας Δεδομένων

Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τους εξής τρόπους:

 • Μας τα παρέχετε εσείς ή ο συνοδός σας, επισκεπτόμενοι το Ιατρείο για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών.
 • Μας τα παρέχετε εσείς, επισκεπτόμενοι τον Ιστότοπο www.nikosparaskevas.gr., αυτόματα μέσω του προγράμματος περιήγησης «browser», ή του smartphone ή του  tablet που χρησιμοποιείτε.
 • Μας τα παρέχετε εσείς όταν συμπληρώνετε ηλεκτρονικές φόρμες ή μας αποστέλλετε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο e-mail, τηλεφωνικα ή όταν κάνετε χρήση του wi-fi του Ιατρείου.
 • Μας τα παρέχει κάποιος τρίτος συνεργάτης μας, εφόσον του έχετε δώσει τη συγκατάθεσή  σας (π.χ.συνεργαζόμενος ιατρός).
 • Μας τα παρέχετε όταν κάνετε αίτηση για θέση εργασίας στο Ιατρείο.

ΣΤ.Ποιά Προσωπικά Δεδομένα συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και διατηρούμε

 • Ονοματεπώνυμο, μητρώνυμο, πατρώνυμο, ΑΜΚΑ, διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας, e-mail, δικά σας ή των συνοδών που θα μας υποδείξετε.
 • Δεδομένα υγείας που προέκυψαν από τις παρεχόμενες από το Ιατρείο υπηρεσίες ή από ιατρικές υπηρεσίες που σας παρασχέθηκαν από τρίτα πρόσωπα και προσκομίστηκαν σε εμάς, είτε από έσας είτε από τρίτους στους οποίους έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας.
 • Δεδομένα που μας παρέχετε για την πληρωμή μας, όπως πληροφορίες τραπεζικών καρτών, ΑΦΜ, αρμόδια ΔΟΥ κλπ.
 • Φωτογραφίες, που απεικονίζουν το πρόσωπο, το σώμα ή μέρη του σώματός σας.
 • Τεχνικές πληροφορίες που ενδεχομένως να συλλέγονται  και αποτελούν προσωπικά δεδομένα, όπως για παράδειγμα η διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου.Η Ιστοσελίδα του Ιατρείου λειτουργεί με ηλεκτρονικά μπισκότα.Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο σχετικά με την από μέρους μας χρήση ηλεκτρονικών μπισκότων.  Διαβάστε για την Πολιτική Cookies εδώ.

Ζ.Προσωπικά Δεδομένα Ανηλίκων

Το Ιατρείο μας συλλέγει, επεξεργάζεται και διατηρεί Προσωπικά Δεδομένα Ανηλίκων, αποκλειστικά και μόνον κατόπιν εξασφαλίσεως της συγκατάθεσης του προσώπου που έχει τη γονική  μέριμνα του τέκνου (γονέα ή κηδεμόνα).

Η.Ποιός συλλέγει, επεξεργάζεται και αποθηκεύει τα Προσωπικά σας Δεδομένα

Η διαχείριση των δεδομένων σας γίνεται μονο από τον ιατρό και του εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους του Ιατρείου, οι οποίοι έχουν δεσμευτεί  για την τήρηση εμπιστευτικότητας. Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε έμπιστους επιχειρηματικούς συνεργάτες που τηρούν τις προδιαγραφές του ΓΚΠΔ, αλλά και  στις αρμόδιες Αρχές, για να συμμορφωθούμε στους κανόνες της λογιστικής και της φορολογίας και εν γένει με τους κανόνες τις κείμενης νομοθεσίας, εφόσον υπάρξει κάποια σχετική εντολή.

 

Θ.Χρόνος διατήρησης των Προσωπικών Δεδομένων 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (Ν.3418/2005 – ΦΕΚ Α’287/28-11-2005), ΑΡ.14 παρ.4 «….Η υποχρέωση διατήρησης των ιατρικών αρχείων ισχύει: α) στα ιδιωτικά ιατρεία και τις λοιπές μονάδες πρωτοβάθμιας υγείας του ιδιωτικού τομέα, για μία δεκαετία από την τελευταία επίσκεψη του ασθενή και β) σε κάθε άλλη περίπτωση, για μία εικοσαετία από την τελευταία επίσκεψη του ασθενή…»

Περαιτέρω έχουμε το δικαίωμα να διατηρήσουμε προσωπικά δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα απαιτεί η διεκπεραίωση φορολογικών ή νομικών υποθέσεων.

Βιογραφικά Σημειώματα που τυχόν μας αποσταλούν για θ να διαβιβαστούν σε τρίτα πρόσωπταςέσεις εργασίας  στο Ιατρείο  διατηρούνται για ένα χρόνο.

Ι. Τα δικαιώματά σας αναφορικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων

Η νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών  δεδομένων,  σας παρέχει τα ακόλουθα δικαιώματα, τα οποία μπορείτε κατ’ αρχάς να ασκήσετε δωρεάν και με βάση όσα προβλέπονται στο νομικό πλαίσιο :

 • Δικαίωμα πρόσβασης, ήτοι να ενημερώνεστε για τοποιά δεδομένα σας έχουμε συλλέξει  και τελούν υπό  επεξεργασία από το Ιατρείο, την προέλευσή τους, τους σκοπούς και τη νομική βάση επεξεργασίας αυτών, τους τυχόν αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των προσωπικών δεδομένων, ιδίως σε τρίτες χώρες καθώς και το χρόνο τήρησης τους.
 • Δικαίωμα διόρθωσης τυχόν ανακριβειών επί των προσωπικών δεδομένων σας, ώστε να καταστούν ακριβή, υποβάλλοντας σε εμάς σχετική δήλωση με τα ακριβή προσωπικά δεδομένα σας.
 • Δικαίωμα συμπλήρωσης τυχόν ελλιπών προσωπικών δεδομένων σας, ώστε να καταστούν πλήρη, υποβάλλοντάς μας σχετική δήλωση με τα πλήρη προσωπικά δεδομένα σας.
 • Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων στις εξής περιπτώσεις:i. όταν τα προσωπικά σας δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία, ii. όταν ανακαλείτε τη συγκατάθεση σας επί της οποίας βασίσθηκε η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία, iii. όταν τα προσωπικά δεδομένα σας υποβλήθηκαν σε επεξεργασία χωρίς την ύπαρξη της απαραίτητης νομικής βάσης, iv. προβλέπεται από το νόμο η υποχρέωση διαγραφής των προσωπικών δεδομένων σας, v. όταν έχουν συλλεγεί με τη προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών προσωπικά δεδομένα παιδιού, κατόπιν συγκατάθεσης του ή η συγκατάθεση παρέχεται ή εγκρίνεται από το πρόσωπο που έχει τη γονική μέριμνα του παιδιού
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας, στις εξής περιπτώσεις:i. αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων σας και μέχρι να επαληθεύσουμε την ακρίβεια τους, ii. όταν αντί της διαγραφής, ζητάτε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας, iii. όταν δε χρειαζόμαστε πλέον τα προσωπικά δεδομένα σας για τους σκοπούς επεξεργασίας, αλλά τα προσωπικά δεδομένα αυτά απαιτούνται από εσάς για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων
 • Δικαίωμα εναντίωσης – αντίταξης στην επεξεργασία των δεδομένων σας, εκτός εάν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεών μας,
 • Δικαίωμα φορητότητας, ήτοι να λάβετε και να διαβιβάσετε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας τα προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία έχετε ήδη παράσχει σε εμάς, σε κατάλληλο μορφότυπο, εφόσον η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας έχει λάβει χώρα κατόπιν συγκατάθεσής σας ή υπήρξε απαραίτητη για την εκτέλεση της μεταξύ ημών σύμβασης παροχής υπηρεσιών υγείας.
 • Δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεση (χωρίς αναδρομική ισχύ) που έχετε παράσχει για ζήτημα σχετιζόμενο με την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Τα εν λόγω δικαιώματα ενδέχεται να περιοριστούν, λόγω υποχρέωσης εφαρμογής άλλου νόμου, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση που αιτηθείτε τη διαγραφή δεδομένων, ενώ εμείς  υποχρεούμαστε να τα διατηρήσουμε βάσει νόμου.

Για όλα τα ανωτέρω και για την επίλυση οιασδήποτε απορίας αναφορικά με την ισχύουσα νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία  μας ως κάτωθι:

 • μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας στο [email protected].
 • To Ιατρείο θα απαντήσει δωρεάν στην αίτησή σας, χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, οπότε η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δυο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψιν της πολυπλοκότητας του αιτήματος ή/και του αριθμού των αιτημάτων.Σε κάθε περίπτωση θα σας ενημερώσουμε για τυχόν παράταση, εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης.
 • Εάν δεν καθίσταται δυνατή η ικανοποίηση του αιτήματος σας, θα σας ενημερώσουμε, χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, για τους σχετικούς λόγους και για τη δυνατότητα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, καθώς και για το δικαίωμα σας να προσφύγετε ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών.

 

Κ. Δικαίωμα καταγγελίας

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας που αφορούν στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων διατηρείτε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ.: +30 2106475600, email : [email protected])

Επίσης έχετε δικαίωμα προσφυγής στις αρμόδιες δικαστικές αρχές για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας.

Λ. Μέτρα Ασφαλείας

Σας γνωρίζουμε, ότι έχουμε λάβει τα κατάλληλα τεχνικά κα οργανωτικά μέτρα, προκειμένου να διασφαλίζεται η εφαρμογή της Νομοθεσίας και διατηρούμε το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας των Προσωπικών σας Δεδομένων, έχουμε δε  εκπαιδεύσει προσηκόντως το προσωπικό μας και όλο το δίκτυο των συνεργατών μας, μέσω των Πολιτικών και των Διαδικασιών Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων που δεσμεύεουν όλους τους συνεργάτες μας, οι οποίοι ενεργούν για λογαριασμό μας, ως Εκτελούντες την Επεξεργασία,  με συμβάσεις που διέπονται από εχέγγυα και  διασφαλίσεις. Εάν για οποιοδήποτε λόγο θεωρείτε τη μεταξύ μας αλληλεπίδραση μη ασφαλή παρακαλούμε  να μας ενημερώσετε.

Μ. Cookies

Η ιστοσελίδα μας λειτουργεί με ηλεκτρονικά μπισκότα. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο σχετικά με την από μέρους μας χρήση ηλεκτρονικών μπισκότων. Διαβάστε για την Πολιτική Cookies εδώ

nikosparaskevas-logo-white

Αγγειακή και Ενδαγγειακή Χειρουργική
Διευθυντής Β' Αγγειοχειρουργικής Κλινικής "ΥΓΕΙΑ"

Αθήνα

ygeia_noso

Διευθυντής Β' Αγγειοχειρουργικής Κλινικής Νοσοκομείου "ΥΓΕΙΑ"

Παρίσι

Groupe-Hospitalier

Groupe Hospitalier Universitaire Bichat-Claude Bernard